Vetenskap på Kvällen: Minoritetsspråk i Sverige och Världen

2019-05-11 21:19

I gave a talk about my research at the the UPPLADOC Science Evening. We even made it into the national news.